T. P. T. - Slovakia, s. r. o.
- výroba stacionárnych a mobilných vibrolisov
- výroba dopravných a manipulačných liniek
- výroba foriem do vibrolisov
- opravy a údržba vibrolisov
- poradenská činnos v oblasti vibrolisovej techniky

64525. T. P. T. - Slovakia